Prawo gospodarcze 50

prawo gospodarcze

Obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego.

Gospodarka nieruchomościami 50

gospodarka nieruchomościami

Sprawy własnościowe, sprawy o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, doradztwo i reprezentacja Klientów w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości, postępowania dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości postępowania wieczysto-księgowe.

Prawo budowlane 50-2

prawo budowlane

Doradztwo w procesie budowlanym, przygotowanie inwestycji, spory budowlane, analiza umowy deweloperskiej, pozwolenia i warunki zabudowy.

Prawo cywilne 50

prawo cywilne, spadkowe

Nabycie spadku, dział spadku, testament, zachowek, sprawy o zapłatę oraz  pomoc prawna w odzyskaniu należności majątkowych, ochrona dóbr osobistych, odszkodowania i zadośćuczynienie, służebności, pomoc prawna w zakresie tworzenia umów cywilnych i kontraktów handlowych, obsługa prawna obrotu nieruchomościami.

Prawo rodzinne 50

prawo rodzinne

Rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, władza rodzicielska, kontakty, alimenty (ustalenie, obniżenie, podwyższenie, uchylenie).

Prawo pracy 50

prawo pracy

Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od decyzji ZUS, KRUS, pomoc prawna w zakresie uregulowań wewnętrznych w zakładach oraz  w zakresie zakładowych i ponad zakładowych układów zbiorowych pracy,dochodzenie zaległego wynagrodzenia.

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP